PROJEKTOVÝ MANAŽER

  Osobní představení

Řízení dotačních projektů spolufinancovaných z OPPIK se věnuji poslední 3 roky. Zaměřuji se zejména na rekonstrukce Nemovitostí a Úsporu energií. Mám zkušenosti z pozice hodnotitele projektů, prováděla jsem kontrolu výběrových řízení na stavební práce dle Pravidel pro výběr dodavatele, posuzovala projektové záměry a administrativně řídila projekt od zahájení po ukončení realizace na straně poskytovatele dotace.

 Dovednosti

Administrativní řízení dotačních projektů

 Jazykové znalosti

Čeština

Rodilý mluvčí

Angličtina

Pokročilý