Projektová manažerka, produkční

  Osobní představení

Pracuji v neziskové organizaci, která mimo jiné čerpá prostředky z veřejných zdrojů. Ráda bych tuto činnost dále rozvíjela. Zkušenosti jsem v této oblasti sbírala cca 5 let. Zároveň jsem produkční kulturních projektů. Jedná se o celé festivaly i jednotlivá představení. Zkušenosti mám v oblasti nového divadla, současného tance a filmových projekcí.

 Dovednosti

psaní grantových žádostí, vyúčtování produkční činnost akcí (festivaly - divadlo, film; produkce jednotlivých ucelených akcí - pohybové divadlo, současný tanec)

 Jazykové znalosti

Němčina

Pokročilý

Angličtina

Pokročilý