Rozvoj lidí a zlepšování procesů

  Osobní představení

Nabízím unikátní kombinaci rozvoje lidí a metod neustálého zlepšování. Mám zkušenost se zaváděním rozvojových aktivit od analýzy, přes implementaci až k vyhodnocení a zlepšování. Jako jeden z mála v ČR jsem certifikovaný jako Master Trainer metody TWI (pracovní instrukce a pracovní vztahy). Vedl jsem projekty na zvýšení motivace zaměstnanců a snížení jejich fluktuace.

 Dovednosti

Personální poradenství - rozvoj lidských zdrojů Projektové řízení - Rozvoj lidských zdrojů Lean Management + další

 Jazykové znalosti

Čeština

Rodilý mluvčí

Angličtina

Plynulá znalost