Překladatelka

  Osobní představení

Nabízím překlady z němčiny, zejména v oblasti přeshraničních projektů, vzdělávání a společenskovědních témat.

 Dovednosti

Překladatelství Vzdělávání, další vzdělávání Interkulturní komunikace + další

 Osvědčení a certifikace

Kleines Deutsches Sprachdiplom

2011 Německo

Univerzitní diplom

2010 Česká republika

 Jazykové znalosti

Němčina

Plynulá znalost

Angličtina

Pokročilý

Francouzština

Začátečník

Ruština

Začátečník