Full Stack Developer

  Osobní představení

Skúsený Junior Full Stack Developer s prekázateľnými znalosťami vývoja webových stránok získanými pri práci na projektoch pre všetky druhy spoločností. Používam technologický stack založený na JavaScripte a metodológii MERN (MongoDB, Express.js, React, Node.js). Technické a teoretické znalosti som získal štúdiom na prestížnej Fakulte informatiky Masarikovej univerzity v Brne.

 Dovednosti

JavaScript React (JavaScript knihovna) Node.js + další

 Jazykové znalosti

Angličtina

Plynulá znalost

Slovenština

Rodilý mluvčí

Němčina

Pokročilý