Výzkumník

  Osobní představení

Zabývám se výzkumem zákaznického/uživatelského chování jako podklad pro UX design, copywriting, komunikační strategii a strategická rozhodnutí. Kombinuju kvalitativní (rozhovory, pozorování...) a kvantitativní (dotazníková šetření) výzkum spolu s datovou analytikou, rešerží a sekundární analýzou dostupných výzkumů. Spolupracuji s UX designéry, vytvářím zadání pro datové mágy, podklady pro copywritery a marketingové experty. Dodávám CEO informace důležité pro rozhodování a investice. A učím, jak si to všechno mohou udělat vlastními silami.

 Dovednosti

statistické metody kvantitativní výzkum kvalitativní výzkum

 Jazykové znalosti

Čeština

Rodilý mluvčí

Angličtina

Pokročilý