Web Designer

  Osobní představení

I am excited to become a member of a huge freelance family! My main field is web design. My motto: "Talent wins games, but teamwork and intelligence wins championships (Michael Jordan). Together with a client nothing is impossible. I'm striving for new challenges and self-improvement. My creativity is ready for your demands! S nádšením se stávám součástí velké rodiny freelancerů! Mojím hlavním polem je web design. Mojím mottem je fráze Michaela Jordana, že talent vyhrává zápasy, ale týmová práce vyhrává turnaje. Spolu s klientem není nic nemožného. Jsem hladový do nových výzev a sebezdokonalení. Moje kreativity čeká na vaše potřeby!

 Dovednosti

Adobe Photoshop Google Analytics

 Jazykové znalosti

Čeština

Plynulá znalost

Angličtina

Plynulá znalost

Ruština

Rodilý mluvčí

Francouzština

Pokročilý