Imprint

Provozovatelem portálu freelance.cz je
freelance.cz s.r.o.
Trnitá 491/3
602 00 Brno
Telefonní číslo: +420 530 332 981
E-mail: info(at)freelance.cz

IČO: 08090165
DIČ: CZ08090165
Jednatel: Lukáš Jelínek
Spisová značka: C 111347 vedená u Krajského soudu v Brně

Fotografie použité na webových stránkách pocházejí z databází Corbis Images a Shutterstock.

Autorská práva k použitým fotografiím vlastní: © XiXinXing/Corbis; © Adrian Weinbrecht/cultura/Corbis; © sitravelot/shutterstock; © Marvent/Shutterstock.

Geografické údaje použité na webových stránkách pocházejí z http://www.geonames.org.


Autorská práva a práva k ochranným známkám

Texty použité na webových stránkách, fotografie, ilustrace, grafika, video, audio/video záznamy, kresby, nákresy, obálky, loga, soubory atd. spadají pod ochranu českého autorského práva a dalších zákonů na ochranu duševního vlastnictví. Jakékoli jejich rozmnožování, úpravy, zveřejnění, nebo použití na jiných webových stránkách nebo v médiích (z jakéhokoli důvodu) není povoleno bez výslovného souhlasu zástupců společnosti freelance.cz s.r.o. Všechny ochranné známky a značky použité na této webové stránce jsou vlastnictvím příslušných vlastníků a bez jejich výslovného svolení nesmějí být využity k jinému účelu.

Odkazy a cizí položky

Společnost freelance.cz s.r.o. nezodpovídá za přesnost, úplnost nebo zákonnost obsahu a informací zveřejněných uživateli na portálu freelance.cz. Totéž platí pro odkazy na obsah externích webových stránek. Společnost freelance.cz s.r.o. nemá žádný vliv na obsah a design těchto webových stránek. Za tento externí obsah je odpovědný pouze provozovatel příslušného webu. Uživatelé použijí odkazy na externí weby pouze na vlastní nebezpečí. Zveřejněné odkazy na webové stránky třetích stran neznamenají, že společnost freelance.cz s.r.o. přebírá odpovědnost za obsah zveřejněný pod příslušným odkazem.