advokát pro online i offline podnikající živnostníky a firmy

advokát pro online i offline podnikající živnostníky a firmy

Hodinová sazba: pouze pro členy

Dostupnost: pouze pro členy

Ochota cestovat: V rámci ČR

Profesní stav: Zaměstnavatel

Celkové pracovní zkušenosti:

Jazykové znalosti: Angličtina, Slovenština, Čeština,

Osobní představení

Postarám se o to, abyste se mohli soustředit pouze na svůj byznys a nemuseli se zabývat právními nástrahami podnikání. Nabízím komplexní právní zajištění Vašeho podnikání, ale v případě potřeby i vyřešení pouze konkrétního problému. Spokojenost klienta je u mě vždy na prvním místě. Zakládám si na praktických bezpečných řešeních, rychlém reagování, osobním přístupu a vysvětlení věci, to vše za férovou hodinovku 1.750 Kč. Klienty v případě sporu nikdy neženu bezhlavě k soudu, ideální je věci řešit mimosoudní cestou, která ušetří čas, nervy a hlavně peníze. Pokud však protistrana takové řešení není ochotna přijmout, pak mohu nabídnout také mnoho zkušeností se soudními spory vedenými na soudech po celé republice. Sídlíme v Olomouci, ale není problém pro nás za klientem případně dojet. Často se vyskytujeme ve městech: Ostrava, Pardubice, Hradec Králové a Frýdek-Místek. V dnešní době se však drtivá většina záležitostí již řeší online, takže je možné spolupracovat v rámci celé ČR. Advokátní kancelář se specializuje na následující právní obory: Smluvní právo – sepis všeobecných obchodních podmínek, reklamačních řádů, obchodních smluv (kupní, o dílo, nájemní, podnájemní, úschovní, skladovací atd.). Obchodní právo – zakládání s. r. o., a. s., v. o. s., k. s., družstva, převody obchodních podílů a zřizování zástavních práv k nim, zastupování na valných hromadách, změny společenských smluv, zvyšování a snižování základního kapitálu, likvidace a zrušení obchodních korporací. Vymáhání pohledávek – od předžalobní výzvy přes soudní vymáhání žalobami a elektronickými platebními rozkazy, uplatnění u exekutora až po zastupování v insolvenčním řízení. Soudní spory – zastupování ve sporech ze smluv, vymáhání dluhů, smluvních pokut, náhrad škody atd. Autorské právo a právo duševního vlastnictví – registrace ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů, ochrana know-how, obchodního tajemství, firmy, dobré pověsti a před nekalou soutěží, sepis licenčních smluv. Občanské právo – řešení sporů z vad a reklamací, náhrady škody, uzavírání dohod o narovnání sporů, zápočtů. Pracovní právo – sepis pracovních smluv a dohod, výpovědí, vnitřních předpisů, konkurenční doložky, vyřešení náhrad škody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. GDPR – příprava dokumentace a vyhotovení vnitřních předpisů a vzorů týkajících se ochrany osobních údajů. V případě potřeby Vás také zastoupíme při přestupkových a trestních řízeních, ať již v pozici poškozených či obviněných. Vzhledem k naší specializaci máme kontakty mezi tvůrci webových stránek, fotografy, online marketéry a grafiky. V případě Vašeho zájmu Vás můžeme propojit a pomoci Vám tak i s další částí Vašeho byznysu.

Dovednosti

Právo10

Jazykové znalosti

Angličtina

Pokročilý

Slovenština

Pokročilý

Čeština

Rodilý mluvčí