Konzultantka, lektorka a interim manažerka procesního a projektového řízení

Konzultantka, lektorka a interim manažerka procesního a projektového řízení

Hodinová sazba: pouze pro členy

Dostupnost: pouze pro členy

Ochota cestovat: V rámci ČR

Profesní stav: Freelancer

Celkové pracovní zkušenosti: 22 Rok/-y

Jazykové znalosti: Angličtina,

Osobní představení

Pomáhám majitelům malých a středních firem, rodinných firem, neziskovek a start upů organizovat práci a nastavovat smysluplné, flexibilní procesy, aby byly efektivní, výkonní a jejich organizace mohly růst na pevných základech. Učím je řídit projekty tak, aby dosahovali vytyčených cílů a neplýtvali zdroji ani nadšením lidí. Při své práci využívám dlouholetých zkušeností z dalších oblastí - obchodu, marketingu, personalistiky, vedení lidí, řízení změny. Do firmy přináším své know how a s ohledem na firemní kulturu citlivě implementuji doporučené změny, které organizaci zaručí trvalé zlepšení.

Osvědčení a certifikace

FCE

2003 Česká republika

Jazykové znalosti

Angličtina

Plynulá znalost