Kreativní online marketingová strategie. Propojuji strategii, kreativitu a data

Kreativní online marketingová strategie. Propojuji strategii, kreativitu a data

Hodinová sazba: pouze pro členy

Dostupnost: pouze pro členy

Ochota cestovat: Na dotaz

Profesní stav: Freelancer

Celkové pracovní zkušenosti:

Jazykové znalosti: Angličtina,

  Osobní představení

1. Strategie pro zlepšení výkonu, zefektivnění, růst businessu Analýza marketingových kanálů, reklamních systémů, měření, cílení, a chování uživatelů na webu na základě pokročilé segmentace a analýze dat. Výstupem je: Strategie zvýšení výkonu - Nalezení neefektivně investovaného rozpočtu a současně nevyužitého potenciálu. Doporučené konkrétní kroky k přemístění rozpočtů s využitím pokročilé segmentace a struktury kampaní dle cílení. Strategie zefektivnění - Nalezení neefektivně investovaného rozpočtu a prioritizace kroků s ohledem na výši úspory při udržení výkonu. Strategie růstu - Nalezení nevyužitého potenciálu při udržení podílů nákladů na obratu. Nalezení možností rozšíření podílu na trhu. 2. Pravidelná seniorní konzultace a strategická podpora Dlouhodobá spolupráce dle potřeb a individuální domluvy. Seniorní a strategická podpora pro vaše konzultanty 3. Školení pokročilejší optimalizace Školení pokročilejší optimalizace placených kampaní s využitím mikro cílů, pokročilých publik z Google Analytics a segmentace dat dle vlastních best practice získaných na velkých výkonnových klientech (O2, Rowenta a další..) a také na B2B klientech. 4. B2B strategie S uplatněním velmi individuálního přístupu a out of the box myšlení navrhuji strategie pro B2B odvětví odstraňující bariéry v přesnosti zacílení a reflektující různá specifika vztahující se k hodnotě zakázky s ohledem i na mimokampaňová kritéria (například náročnost na komunikaci, opakované využití nabídky apod.) Analyzuji cílovou skupinu, persony (existující/navrhuji) a doporučuji kroky ke zlepšení v klíčových oblastech dle důležitosti z pohledu person a jejich potřeb/preferencí/překážek na cestě ke konverzi.

 Dovednosti

 Jazykové znalosti

Angličtina

Pokročilý