Projektový management

Projektový management

Hodinová sazba: pouze pro členy

Dostupnost: pouze pro členy

Ochota cestovat: Na dotaz

Profesní stav: Zaměstnanec

Celkové pracovní zkušenosti:

Jazykové znalosti: Angličtina, Čeština, Slovenština, Francouzština, Ruština,

  Osobní představení

Financováním formulací a řízení projektů včetně vyhledávání vhodných dotačních i alternativních zdrojů financování se zabývám od roku 2003. Mám rozsáhlé zkušenosti také s evaluací/hodnocením prjetů a programů. Od roku 2013 se zabývám zejména financováním projektů a fundraisingem stěžejně pro neziskové orgaizace a různými projekty (kultura, renovace památek, rozvojové projekty ve třetím světě, sociální projekty zaměřené na lidi se znevýhodněním, popřípadě staršími lidmyi vyžadujícími péči, ale i projekty v oblasti médií). V týmu jsem schoen pomoci s formulací projektu, vyhledáním zdroje (lokální, národní, EU, mezinárodní/globální), přípravou projektu pro donora, a následným projektovým řízením. Výstupy připravuji v Aj, Čj i Sj.

 Dovednosti

 Osvědčení a certifikace

Certifikát projektového manažera dle normy ČSN ISO 10006:2004

2010 Česká republika

Fundraising komunikace a kampaně – České centrum Fundraisingu

2014 Česká republika

Akademie modrého života – Fundraising a rozvoj organizace

2016 Česká republika

 Jazykové znalosti

Angličtina

Plynulá znalost

Čeština

Rodilý mluvčí

Slovenština

Rodilý mluvčí

Francouzština

Pokročilý

Ruština

Pokročilý