Samostatný projektant fixních datových sítí

Samostatný projektant fixních datových sítí

Hodinová sazba: pouze pro členy

Dostupnost: pouze pro členy

Ochota cestovat: V okolí (100 km)

Profesní stav: Zaměstnanec

Celkové pracovní zkušenosti:

Jazykové znalosti: Čeština, Angličtina,

  Osobní představení

Již třetím rokem se zabývám projednáváním staveb SEK (optické a metalické vedení) s dotčenými orgány místní samosprávy, veřejné moci, správci sítí technické infrastruktury, investory, projednávání stavby s vlastníky a uživateli stavbou dotčených nemovitostí. Zpracovávám dokumentace pro územní rozhodnutí/ souhlas. Dále zajišťuji rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu. Třetím rokem se také zabývám zpracováním studií, dokumentací pro provádění staveb a dokumentací skutečného provádění stavby. Navrhuji pasivní a aktivní části sítí pro elektronickou komunikaci, projektuji optické a metalické kabelové sítě a to jak vnější, tak i vnitřní. K celé dokumentaci připravuji i rozpočet. Projektuji veškeré sítě sítě FTTx (Fiber to the cabinet/house/home)

 Dovednosti

 Jazykové znalosti

Čeština

Rodilý mluvčí

Angličtina

Pokročilý