Výzkumník - kvalitativní výzkum. Lektor - inkluzivní a společné vzdělávání.

Výzkumník - kvalitativní výzkum. Lektor - inkluzivní a společné vzdělávání.

Hodinová sazba: pouze pro členy

Dostupnost: pouze pro členy

Ochota cestovat: V rámci ČR

Profesní stav: Zaměstnanec

Celkové pracovní zkušenosti: 10 Rok/-y

Jazykové znalosti: Angličtina,

Osobní představení

Zabývám se kvalitativním výzkumem již 10 let. Mám bohaté zkušenosti ve vedení rozhovorů (včetně skupinových rozhovorů), a s jejich následnou analýzou a interpretací. Pomocí kvalitativního výzkumu lze měřit proměnné, které nezměříte v kvantitativním výzkumu (například spokojenost zaměstnanců ve vaší firmě). Samozřejmě mohu pracovat také s kvantitativními daty. Dále se dlouhodobě věnuji lektorování, a to jak pro žáky a studenty, tak pro dospělé a širší veřejnost. Mám zkušenosti s výukou na vysoké škole. Mohu Vám nabídnout bohaté zkušenosti z oblasti společného vzdělávání a expertní rady z této oblasti. V roce 2020 jsem spoluzakládal neziskovou organizace Centrum kritického myšlení, z.s., ve které se zaměřujeme na vzdělávání žáků a studentů v oblasti kritického myšlení (práce s fake news, s reklamami a další). Dlouhodobě se vzdělávám v oblastech pedagogiky, mám certifikované kurzy montessori pedagogiky a feuersteinovy metody instrumentálního obohacování. Zkušenosti mám také z managementu - v neziskovém sektoru jsem metodicky a personálně vedl tým až 15 lidí, se zaměřením na vzdělávací služby a také kvalitativní výzkum. Dlouhodobě spolupracuji s Univerzitou Palackého v Olomouci a externě jsem jako vyučující spolupracoval s Ostravskou univerzitou. Odborně se zabývám tématy migrace, etnicity, interkulturního soužití, inkluze a prací s dětmi s problémovým chováním.

Jazykové znalosti

Angličtina

Pokročilý