Výzkumník - kvalitativní výzkum. Lektor - inkluzivní a společné vzdělávání.

Výzkumník - kvalitativní výzkum. Lektor - inkluzivní a společné vzdělávání.

Hodinová sazba: pouze pro členy

Dostupnost: pouze pro členy

Ochota cestovat: V rámci ČR

Profesní stav: Zaměstnanec

Celkové pracovní zkušenosti: 10 Rok/-y

Jazykové znalosti: Angličtina,

  Osobní představení

Zabývám se kvalitativním výzkumem již 10 let. Mám bohaté zkušenosti ve vedení rozhovorů (včetně skupinových rozhovorů), a s jejich následnou analýzou a interpretací. Pomocí kvalitativního výzkumu lze měřit proměnné, které nezměříte v kvantitativním výzkumu (například spokojenost zaměstnanců ve vaší firmě). Samozřejmě mohu pracovat také s kvantitativními daty. Dále se dlouhodobě věnuji lektorování, a to jak pro žáky a studenty, tak pro dospělé a širší veřejnost. Mám zkušenosti s výukou na vysoké škole. Mohu Vám nabídnout bohaté zkušenosti z oblasti společného vzdělávání a expertní rady z této oblasti. V roce 2020 jsem spoluzakládal neziskovou organizace Centrum kritického myšlení, z.s., ve které se zaměřujeme na vzdělávání žáků a studentů v oblasti kritického myšlení (práce s fake news, s reklamami a další). Dlouhodobě se vzdělávám v oblastech pedagogiky, mám certifikované kurzy montessori pedagogiky a feuersteinovy metody instrumentálního obohacování. Zkušenosti mám také z managementu - v neziskovém sektoru jsem metodicky a personálně vedl tým až 15 lidí, se zaměřením na vzdělávací služby a také kvalitativní výzkum. Dlouhodobě spolupracuji s Univerzitou Palackého v Olomouci a externě jsem jako vyučující spolupracoval s Ostravskou univerzitou. Odborně se zabývám tématy migrace, etnicity, interkulturního soužití, inkluze a prací s dětmi s problémovým chováním.

 Dovednosti

 Jazykové znalosti

Angličtina

Pokročilý

Máte dotazy? Zeptejte se!

Rádi Vám poradíme. Neváhejte nám zavolat nebo zaslat email. Můžete také nahlédnout do sekce FAQ nebo použít náš kontaktní formulář.

Telefonní číslo: +420 530 332 981
E-mail: info@freelance.cz