Projektant - vodohospodářské stavby

Projektant - vodohospodářské stavby

Hodinová sazba: pouze pro členy

Dostupnost: pouze pro členy

Ochota cestovat: V rámci ČR

Profesní stav: Freelancer

Celkové pracovní zkušenosti:

Jazykové znalosti: Čeština, Angličtina,

Osobní představení

Jsem absolvent VŠB – TU Ostrava oboru Technologie a hospodaření s vodou. Vodním hospodářstvím se zabývám od základní školy. Praxi jsem získal ve firmách zabývající se provozem inženýrských sítí, projektováním závlahových a odvodňovacích systému, projektováním inženýrských sítí. V roce 2017 jsem získal autorizaci v oboru STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ. Dále mám certifikát - Pověření odborně způsobilé osoby pro provádění technických revizí vodních děl podle vodního zákona. Voda je dar a musíme ji chránit a starat se o ni.

Osvědčení a certifikace

Pověření od Ministerstva životního prostředí

2018 Česká republika

Jazykové znalosti

Čeština

Rodilý mluvčí

Angličtina

Začátečník