Projektant - vodohospodářské stavby

Projektant - vodohospodářské stavby

Hodinová sazba: pouze pro členy

Dostupnost: pouze pro členy

Ochota cestovat: V rámci ČR

Profesní stav: Freelancer

Celkové pracovní zkušenosti:

Jazykové znalosti: Čeština, Angličtina,

  Osobní představení

Jsem absolvent VŠB – TU Ostrava oboru Technologie a hospodaření s vodou. Vodním hospodářstvím se zabývám od základní školy. Praxi jsem získal ve firmách zabývající se provozem inženýrských sítí, projektováním závlahových a odvodňovacích systému, projektováním inženýrských sítí. V roce 2017 jsem získal autorizaci v oboru STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ. Dále mám certifikát - Pověření odborně způsobilé osoby pro provádění technických revizí vodních děl podle vodního zákona. Voda je dar a musíme ji chránit a starat se o ni.

 Dovednosti

 Osvědčení a certifikace

Pověření od Ministerstva životního prostředí

2018 Česká republika

 Jazykové znalosti

Čeština

Rodilý mluvčí

Angličtina

Začátečník

Máte dotazy? Zeptejte se!

Rádi Vám poradíme. Neváhejte nám zavolat nebo zaslat email. Můžete také nahlédnout do sekce FAQ nebo použít náš kontaktní formulář.

Telefonní číslo: +420 530 332 981
E-mail: info@freelance.cz