geolog/geochemik/modelář

geolog/geochemik/modelář

Hodinová sazba: pouze pro členy

Dostupnost: pouze pro členy

Ochota cestovat: Na dotaz

Profesní stav: Freelancer

Celkové pracovní zkušenosti:

Jazykové znalosti: Angličtina,

  Osobní představení

Během magisterského studijního programu jsem působil na ústavu České geologické služby jako výzkumný pracovník a prováděl jsem terénní měření a odběry vzorků plynů pro pilotní projekt REPP-CO2 (ukládání oxidu uhličitého v horninovém prostředí, poskytuje data pro Carbon Capture Storage). Součástí mé práce byla i tvorba a zpracování geochemických a pedologických profilů, zanesení výsledných hodnot do mapových a prostorových modelů. Dále jsem se podílel na způsobu zpracování naměřených a výsledných hodnot z plynové chromatografie v laboratoři ČGS. Mám zkušenosti s řízenou dokumentací, vedením interního projektu, mezilaboratorní porovnávací zkouškou v akreditované laboratoři a úpravou měřících/vyhodnocovacích metod. Během náročného provozu jsem získal praxi s údržbou chromatografických instrumentů (GCMS), přípravou vzorků i kalibračních standartů, vyhledáváním v NIST knihovně a vyhodnocování hmotnostních spekter.

 Dovednosti

 Jazykové znalosti

Angličtina

Plynulá znalost