Co když klient neplatí? Nenechte nezaplacenou fakturu bez odezvy

Podnikání na volné noze s sebou nese určitá rizika, setkání s neplatičem je jedno z nich. Jak řešit situaci, kdy se klient nemá k placení a místo peněz přichází jen výmluvy, případně přerušení kontaktu?

Trvat na zaplacení nebo nechat být?

Máte před sebou fakturu po splatnosti. Co teď? Má cenu se pouštět do sporů? Možná si říkáte, že u nižších částek vám to nestojí za ty nervy. Což je sice pochopitelné, ale zároveň tím neplatiči ukážete, že jeho chování vlastně není až takový problém a když to prošlo jednou, proč by to nemohlo projít i podruhé. Pokud to tedy nechcete dělat pro sebe, myslete na své kolegy, kteří díky vám nebudou muset tuto situaci řešit. A jako bonus budete mít pořádek v účetnictví, to se také počítá.

U větších částek už je rozhodování snazší. Kdybyste částku nevymáhali, pravděpodobně vám bude chybět v rozpočtu. A i když nejspíš máte vybudovanou finanční rezervu, nezapomínejte na to, že vy jste práci odvedli a na odměnu máte nárok.

Ujistěte se, že neplacení není záměr

Než budete vyhrožovat právníkem, zjistěte, jestli klientovi faktura jen nezapadla ve spamu a nezaplacení tak není omyl. Vždycky je lepší řešit vše nejprve v klidu a neohrozit tím své dobré jméno. Proto se klienta nejprve jen zeptejte, ať už telefonicky, nebo e-mailem, jestli se faktura někam nezatoulala.

Pokud se nedočkáte zaplacení ani žádného vysvětlení, pošlete upomínku. Formální upomínka musí obsahovat kdo komu a kolik dluží, datum splatnosti, číslo neproplacené faktury a případně také sankce, které se k pozdnímu placení vážou. Toto vám usnadní fakturační programy, jako je například Fakturoid nebo iDoklad, kde si můžete nastavit i automatické odeslání upomínky přímo z aplikace.

V případě, že je po první upomínce stále ticho po pěšině, pošlete druhou, která bude už důraznější. V té už můžete zmínit, jak hodláte postupovat dále, pokud k platbě nedojde. Takovou upomínku pošlete vždy písemně, abyste měli důkaz pro případné soudní řešení. Jestli jste ještě nepřestali dodávat služby, je čas k tomuto kroku přistoupit.

TIP: Ne vždy je za neplacením zlý úmysl. Proto pokud klient komunikuje a je ochotný problém řešit, vyjděte mu vstříc splátkovým kalendářem a k těžšímu kalibru přistupte až v momentě, kdy ani tato možnost nefunguje.

Nahlédněte do insolvenčního rejstříku

Nezapomínejte kromě aktivního vymáhání pohledávky také pravidelně kontrolovat insolvenční rejstřík. V případě, že by se klient dostal do platební neschopnosti, jsou státem dané jen krátké lhůty, během kterých můžete svou pohledávku přihlásit do insolvenčního řízení. Kdybyste to nestihli, je dost možné, že své peníze už nikdy neuvidíte.

Dluží vám právnická osoba? Zveřejněte ji

U právnické osoby máte při nezaplacení ještě další možnost v podobě jejího zveřejnění. Nejprve ale protistranu upozorněte, že to hodláte udělat. Poškození pověsti společnosti je poměrně mocná páka. Když ani to nezabere, varujete tím aspoň ostatní freelancery před spoluprací s touto společností. K tomuto kroku ale přistupte jen v případě, kdy jste si opravdu jistí, že jste v právu.

Zveřejnit dlužníka můžete na sociálních sítích, stejně jako v Centrálním registru dlužníků.

Kdy je čas na předžalobní výzvu

Ani po několika upomínkách nemáte peníze na účtu? Pokud klient neprojevil žádnou snahu problém řešit, informujte ho, že budete situaci řešit s advokátem. Než se na něho skutečně obrátíte, počkejte několik dní, jestli tato informace přeci jen klienta nepřiměje k akci. Jestliže je stále rozhodnutý fakturu neproplatit, pošlete mu předžalobní výzvu.

Předžalobní výzvu musíte poslat nejméně 7 dní před podáním samotné žaloby. Výzva by měla obsahovat označení dlužníka a věřitele, výši dluhu a okolnosti jeho vzniku, výzvu k uhrazení a informaci o tom, že pohledávku hodláte vymáhat soudně. Nesmí samozřejmě chybět datum a podpis. Aby byla výzva platná, je potřeba ji zaslat poštou jako zásilku s dodejkou, případně k zaslání využít datovou schránku, abyste měli důkaz, že dlužník výzvu opravdu obdržel.

Soud jako poslední možnost

Spousta klientů se po předžalobní výzvě chytne za nos a raději zaplatí. V horším případě vás čeká rozmýšlení, jestli opravdu podáte žalobu a vydáte se k soudu. Pokud je váš nárok oprávněný a soud rozhodne ve váš prospěch, bude muset dlužník zaplatit. Na základě rozsudku můžete začít exekuci. Jen pozor, ať s vymáháním nečekáte příliš dlouho, když nepodáte žalobu do tří let od nezaplacení, hrozí promlčení. Promlčecí lhůta začíná běžet dnem splatnosti faktury.

Můžu pohledávku prodat?

Můžete. Pokud klient není ochotný vzniklou situaci řešit, můžete pohledávku prodat společnosti, která se specializuje na jejich vymáhání. V tomto případě počítejte s tím, že zpět nedostanete celou částku, protože si společnost strhne procenta za vyřízení. Ne všechny společnosti jsou ale ochotné zabývat se nízkou částkou. Což ještě neznamená, že nemůžete uspět jinde. V případě, že jste odprodej uskutečnili a změnil se tím pádem věřitel, musíte dát dlužníkovi o této změně vědět.

Jak riziko neplacení minimalizovat?

Pro vaši ochranu i pro ochranu klienta je naprostým základem uzavřená smlouva. To nutně neznamená štos papírů s paragrafy, může se jednat i o potvrzení všech náležitostí v e-mailu. Sice i ústní smlouva je závazná, ale ta písemná se vám bude dokazovat přeci jen lépe. Přečtěte si, jak by taková smlouva měla vypadat. A hlavně nezapomínejte na to, že veškeré další změny si nechte také potvrdit písemně.

Důvěřujte, ale prověřujte. Před uzavřením dohody si klienta trochu proklepněte na internetu, kde se můžete dozvědět reference ostatních freelancerů. Také doporučujeme nahlédnout do insolvenčního rejstříku nebo do Centrální evidence exekucí. Jako varovný signál slouží i bydliště uvedené na městském úřadě.

Další možností, jak předejít problémům s neplacením je domluvit se na zaplacení zálohy. To se vyplatí zejména u větších projektů, kde by nezaplacená částka opravdu zabolela. Dobré je také fakturovat po etapách, abyste špatnou platební morálku objevili dříve, než se dluh vyšplhá zbytečně vysoko.