OSVČ a dobrovolné nemocenské pojištění: Kdy dává smysl a kdy se vyplatí komerční pojistka?

Jedna z největších výhod zaměstnání je jistota, že v době nemoci nebudete bez prostředků. Od prvního dne zaměstnavatel začne vyplácet náhradu mzdy a od 15. dne se pak tato povinnost přesune na stát. Jako freelancer ale ze zákona nedostanete nic. Tedy pokud si dobrovolně neplatíte nemocenské pojištění, případně nemáte komerční pojistku. Kdy se vám co vyplatí?

Co je nemocenské pojištění pro OSVČ?

Nemocenské pojištění je součástí sociálního pojištění, kam dále spadá ještě důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Zatímco pro zaměstnance je nemocenská složka povinná, OSVČ se k její platbě může přihlásit dobrovolně. V době pracovní neschopnosti, ať už způsobené nemocí, úrazem nebo během mateřství, nepřijdete díky nemocenskému pojištění o příjmy, ale stát vám bude vyplácet dávky.

Jaká je minimální/maximální záloha na nemocenské pojištění 2024?

Minimální měsíční základ pojistného je 8 000 Kč, sazba pojistného pro nemocenské pojištění pak od 1. ledna 2024 činí 2,7 %. Minimální platba pojistného je tedy 216 Kč měsíčně. Maximální výše pak činí 4 388 Kč měsíčně. Samozřejmě, že čím víc platíte, tím víc pak dostanete v případě nemoci vyplaceno.

Jak vypočítat zálohy na nemocenské pojištění?

OSVČ si může sama určit, kolik bude měsíčně platit na nemocenské pojištění, ale tato částka má svůj strop, který závisí na denním vyměřovacím základu (roční vyměřovací základ děleno 365). Ten se dále upravuje pomocí tří zákonem stanovených redukčních hranic. Vyměřovací základ se počítá na základě ročního příjmu, ze kterého se odvádí pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, přičemž se nebere v úvahu přehled starší než tři roky.

Pokud jste v posledních 3 letech nevykonávali samostatně výdělečnou činnost, platí pro měsíční vyměřovací základ polovina průměrné mzdy pro daný rok (pro rok 2024 je to 21 983,50 Kč, z čehož vyplývá měsíční pojistné ve výši 594 Kč).

Ještě jiné je to v případě, že využíváte paušálního režimu. V takovém případě najdete informace na stránkách ČSSZ.

Jak se k nemocenskému pojištění přihlásit?

K platbě nemocenského pojištění se můžete přihlásit kdykoli během zdaňovacího období. Účast na pojištění vzniká ke dni uvedeném na přihlášce. Tu lze vyplnit na webu České správy sociálního zabezpečení, kde máte na výběr z online formuláře, případně z tiskopisu. Mějte na paměti, že se nemůžete přihlásit zpětně. Pojištění funguje pouze jako prevence.

Na co máte jako OSVČ při platbě nemocenského pojištění nárok?

I když by se podle názvu pojištění mohlo zdát, že se jedná pouze o finanční injekci v době nemoci, není to pravda. Pokud si platíte nemocenské, máte také nárok na peněžitou pomoc v mateřství (mateřskou), otcovskou poporodní péči (otcovská) a dlouhodobé ošetřovné.

Podmínky vyplácení dávek z nemocenského pojištění

Abyste měli nárok na vyplacení nemocenské, musíte si pojištění hradit minimálně 3 měsíce. Až poté můžete v případě pracovní neschopnosti zažádat o vyplacení dávek. Ty stát vyplácí až od 15. dne pracovní neschopnosti. Částka se počítá za každý den pracovní neschopnosti a vyplácí se měsíčně.

Pro získání nároku na mateřskou se musíte účastnit na dobrovolném nemocenském pojištění 270 dní během dvou let a alespoň 180 dní v posledním roce před datem nástupu na mateřskou.

TIP: Přečtěte si, jaké podmínky musíte splnit pro získání mateřské a jak je to s rodičovským příspěvkem.

Kolik peněz během nemoci dostanete?

Výše nemocenské se odvíjí od výše platby na nemocenském pojištění i od toho, jak dlouho jste v pracovní neschopnosti. Částka se vypočítává z takzvaného vyměřovacího základu, který je ale dále ještě redukován. Pokud nejste zběhlí ve výpočtech, určitě využijte jednu z mnoha online kalkulaček výše nemocenského pojištění, se kterými získáte lepší představu.

Jak stojí výše, nemocenská se vyplácí až od 15. dne pracovní neschopnosti, a to ve výši 60 % redukovaného vyměřovacího základu, od 31. dne se zvyšuje na 66 % redukovaného vyměřovacího základu a od 61. dne je to 72 %. Maximální doba čerpání dávek je 380 dní.

Pro lepší představu – pokud platíte minimální výši nemocenského, dostanete za 30 dnů nemoci něco přes 2 000 Kč, při 90denní neschopnosti se bude jednat o částku 12 128 Kč.

Důležité je, že během pobírání dávek nesmíte podnikat. V době neschopnosti však neplatíte zálohy na sociálním a zdravotním pojištění.

Jaké další alternativy pojištění jako OSVČ máte?

Pokud usoudíte, že nemocenské pojištění se vám nevyplatí, máte možnost využít pojištění u komerčních pojišťoven. Nejběžnější je životní pojištění, ke kterému si ještě zjednáte doplňkové připojištění pracovní neschopnosti. Pojištění pracovní neschopnosti lze případně zřídit i zvlášť. Smysl má zejména u dlouhodobějších výpadků například po vážnějším úrazu, pokud chcete vykrýt několikadenní nachlazení, určitě se nevyplatí.

Rozdíl mezi životním a nemocenským pojištěním

Z dobrovolného nemocenského pojištění vám v případě nemoci budou chodit peníze od státu, u životka pak od pojišťovny, kterou si sami vyberete pro sjednání pojištění. Z nemocenského dostanete peníze až od 15. dne neschopnosti, některé pojišťovny nabízí i zpětné plnění od 1. dne nemoci.

Dalším rozdílem je, že u nemocenského pojištění si výši platby můžete určovat pouze velmi omezeně, u komerční pojistky lze s částkou hýbat více na základě vašich potřeb.

Jaké jsou druhy životního pojištění a co všechno sem spadá?

Životek existuje několik typů. Od rizikového životního pojištění přes investiční až po důchodové. Nejvýhodněji se jeví rizikové životní pojištění, které bývá nejlevnější a díky tomu, že neobsahuje investiční složku, se dá snadno vypovědět. Pokud byste chtěli peníze částečně i hodnotit, vyberte si investiční životko. U něho ale počítejte se sankcemi při jeho předčasném rušení.

Samotné pojištění se pak skládá z více rizik, které si sami navolíte. Nejběžnější složkou je pojištění dlouhodobých dopadů nemoci nebo úrazu (například riziko smrti, invalidita, závažné onemocnění nebo trvalé následky úrazu). Další složka pokrývá krátkodobější dopady nemoci nebo úrazu a zahrnuje například pojištění pracovní neschopnosti, hospitalizaci nebo denní odškodné za úraz.

Jaká je výše životního pojištění pro OSVČ?

Cenu pojištění ovlivňuje více faktorů. Od vašeho věku až po rizikovost povolání. Na konečnou částku má také vliv, jak vysoké krytí si u jednotlivých rizik zvolíte. Čím vyšší krytí, tím samozřejmě vyšší cena pojistného.

Kdy se vyplatí komerční pojištění?

Pokud nemáte dostatečnou finanční rezervu a státní nemocenské pojištění se vám nevyplatí, zvažte komerční pojistku pro případ, abyste nebyli během pracovní neschopnosti bez jakýchkoli příjmů. Stejně tak ji zvažte, jestliže splácíte hypotéku nebo jiný velký úvěr.

Životní pojištění si navíc můžete odečíst z daní a snížit si daňový základ. Tady ale pozor, kdybyste pojištění předčasně vypověděli, budete muset daňovou úlevu zpětně vracet, a to dokonce až 10 let zpátky.

Závěrem

Nemocenské pojištění nebo komerční pojištění (případně kombinace obojího) je vhodný doplněk k tomu, abyste se připravili na případnou pracovní neschopnost. Většinou ale pokryjete vypadlé příjmy pouze částečně. V každém případě se vyplatí postupně budovat finanční rezervu, se kterou pro vás nebude několikaměsíční výpadek příjmů likvidační.