Přechod ze zaměstnání na volnou nohu: Co vás může zaskočit?

Odhodlali jste se pověsit hlavní pracovní poměr na hřebík a vydat se cestou freelancingu? Kromě větší časové svobody a možnosti lepších výdělků se tu skrývá i větší administrativní zátěž, nutnost shánět klienty a další povinnosti. Ale zaskočit by vás mohla i další úskalí, která si většinou uvědomíte až v průběhu. Jaká to jsou?

Fakturace pouze reálně odpracovaného času

Jedním z největších překvapení novopečených freelancerů bývá zjištění, že pracovní den je delší než samotný počet odpracovaných hodin. Skutečný fakturovatelný čas zahrnuje pouze čistě odpracované hodiny na klientských projektech (za předpokladu, že fakturujete hodinově a ne úkolově). Další čas, který strávíte administrativou, marketingem, vzděláváním, hledáním klientů nebo osobními přestávkami, není možné fakturovat​. Zato je ale nutné ho chytře zahrnou do cenotvorby.

Abyste měli přehled o skutečně odpracovaných hodinách, najděte si nástroj, se kterým budete trackovat práci na projektech. Mezi nejpoužívanější patří například Toggl nebo Clockify – ty lze v základní verzi (která většinou bohatě stačí) používat bezplatně.

Problém najít work-life balance

Práce na volné noze často vede ke smazání hranic mezi pracovním a osobním životem. Bez pevně stanovené pracovní doby najednou zjistíte, že nad projekty trávíte mnohem více času než v klasickém zaměstnání. Práce večer nebo o víkendech se brzy může stát normou a začít nepříznivě ovlivňovat váš osobní život a rodinné vztahy.

Práce z domova je pak problematická také v tom, že se pracovní a osobní prostory překrývají, což může negativně ovlivnit soustředění a produktivitu. Současně může být náročné „vypnout“ práci a věnovat se odpočinku, protože jste neustále ve stejném prostředí. To pak může vést k pocitu vyčerpání a snížené produktivitě i v dlouhodobém horizontu, protože často chybí jasné dělítko mezi pracovními a osobními aktivitami. Je na vás, abyste si definovali pracovní dobu a naučili se přepínat mezi prací a odpočinkem.

TIP: Přečtěte si, jak být na home office produktivní a neprokrastinovat. Najdete tam tipy, jak oddělit pracovní život od osobního i jak zlepšit produktivitu.

Větší zodpovědnost

Daně a pojištění za vás už neřeší zaměstnavatel. Na volné noze přebíráte kompletní odpovědnost za všechny aspekty svého podnikání od placení daní a pojištění až po shánění zakázek. Tam to ale nekončí, potřebujete také finančně plánovat, abyste nežili od faktury k faktuře, měli možnost si užít dovolenou a nezničily vás občasné výpadky příjmů. A také vám nikdo nestojí za zadkem, abyste opravdu pracovali a měli tím pádem co fakturovat.

Kromě toho nesete plnou odpovědnost za kvalitu a včasné předání své práce. Pokud uděláte chybu, nemáte nadřízeného, který by ji opravil nebo převzal zodpovědnost. V neposlední řadě pak vystupujete sami za sebe a musíte si ohlídat dobré jméno – to se buduje roky, zničit ho ale můžete raz dva.

Sociální izolace

V zaměstnání se běžně vídáte s kolegy, kteří vám mohou lézt na nervy. Ale až když začnete pracovat sami na sebe z domova, pocítíte, že bez nich je to možná ještě náročnější. Bez pravidelné sociální interakce může dojít k pocitu osamělosti a izolace. Abyste se udrželi motivovaní a v psychické pohodě, vyplatí se networkovat nebo využít aspoň občasně coworkingových center, která tento problém minimalizují. Jestli se vás toto téma týká, projděte si naše další tipy, jak se vypořádat se sociální izolací na volné noze.

Žádná výpovědní doba

V zaměstnání máte poměrně slušnou jistotu v podobě výpovědní lhůty, která je ze zákona daná. Na volné noze takovou právní ochranu nemáte a klienti mohou spolupráci ukončit kdykoli bez předchozího varování – vy pak budete muset narychlo řešit výpadek příjmů. Není to sice nejslušnější jednání, ale zkušenější freelanceři vám potvrdí, že se s tím za praxi setkali minimálně jednou.

Nižší odvody, se kterými v důchodu nevyžijete

Jako OSVČ platíte nižší povinné odvody na sociální a důchodové pojištění než zaměstnanci. Což znamená nižší důchod ve stáří. Proto je důležité myslet na finanční zabezpečení a začít si včas a dostatečně spořit nebo ideálně ještě k tomu zkusit investovat.

TIP: Přečtěte si, koho se týká důchodové pojištění a kdy není potřeba ho platit.

Nutnost kontinuálního vzdělávání

Nikdo není nenahraditelný, a na volné noze to platí také tak. Proto je klíčové neustále se vzdělávat a sledovat nové trendy ve svém oboru pro udržení konkurenceschopnosti. Tento proces vyžaduje čas a investice do kurzů nebo školení. Také je fajn nebránit se změnám a adaptovat se na nové technologie a postupy, které se oboru objevují​.

TIP: AI je velké téma napříč obory, pomoct vám může například s fakturami, abyste s nimi nemuseli trávit zbytečně moc času, který jde využít i efektivněji.

Místo jednoho nadřízeného máte víc „šéfů“

Na volné noze nepracujete pro jednoho nadřízeného, ale pro různé klienty, kteří se stávají vašimi „šéfy“ – byť je pořád potřeba myslet na to, že fungujete na stejné úrovni a nemusíte si nechat líbit, když s vámi klient jedná jako s podřízeným. Ale i tak má každý klient své specifické požadavky a očekávání, což může znamenat, že budete muset najednou zvládat různé projekty a přizpůsobovat se odlišným stylům práce a komunikačním způsobům.

TIP: Zjistěte, jak na budování dlouhodobých spokojených vztahů s klienty – jen dobře odvedená práce stačit nebude.

Nestálý příjem

Příjmy freelancerů mohou být velmi proměnlivé a závisí na množství a velikosti projektů v daném měsíci. Některé měsíce mohou být velmi ziskové, zatímco jiné mohou přinést výrazně nižší příjmy. Je důležité mít finanční rezervy a plánovat rozpočet tak, aby pokryl i období sucha.

Zvládání nepravidelných příjmů je pro řadu freelancerů stresující, ale je potřeba se s tím naučit pracovat. Třeba pokud vypozorujete, že jsou některé měsíce opakovaně slabší, vyplatí se na ně naplánovat dovolenou, abyste nemuseli řešit zástup a zbytečně se nervovat, že odjíždíte, když jste zrovna potřeba.

Nemoc ani dovolenou vám nikdo neproplatí

Jako freelancer nemáte nárok na placenou dovolenou ani na nemocenské dávky. To znamená, že pokud onemocníte nebo si vezmete volno, budete v tomto období bez příjmů. Proto je důležité si vytvořit finanční rezervy, které pokryjí takové výpadky, a při plánování dovolené zohlednit, že se jedná o neplacený čas, který je nutné promítnout do cenotvorby.

Výpadky příjmů v době nemoci lze pořešit dobrovolným nemocenským pojištěním nebo komerční životní pojistkou. Nejdřív si ale přečtěte, kdy takové pojištění dává smysl, ať neplatíte zbytečně.

Když to shrneme, představuje přechod ze zaměstnání na volnou nohu významnou změnu, která s sebou přináší jak výhody, tak specifické výzvy. Pokud přistoupíte k tomuto kroku s realistickým očekáváním a pečlivou přípravou, bude freelancing nejen zdrojem příjmů, ale i osobního naplnění, protože abyste měli dostatečnou motivaci překážky překonávat, musíte dělat to, co vás baví.