Co obnáší podnikání na mateřské a rodičovské dovolené?

Chcete se během mateřské nebo rodičovské realizovat prací a přilepšit svému rozpočtu? Pokud vám to čas dovolí, je toto období pro rozjezd podnikání naprosto ideální. Za jakých podmínek můžete vykročit na volnou nohu a co vše budete muset platit?

Jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou?

Pojmy mateřská a rodičovská se většině z nás slévají do jednoho. A co teprve, když k nim přibydou pojmy jako peněžitá pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Co je tedy co?

Mateřská

Pojem mateřská dovolená se týká volna, které žena dostane od zaměstnavatele na péči o sebe před porodem a následně na péči o miminko. Délka mateřské bývá 28 týdnů, nejčastěji končí, když je dítěti 5 měsíců. Toto volno se netýká žen, které podnikají na volné noze.

Mateřská se ovšem říká i peněžité pomoci v mateřství (PPM). Tu vyplácí stát a nárok na ni mají nejen zaměstnankyně, ale i podnikatelky, které si platí nepovinné nemocenské pojištění. Podmínkou pro její vyplacení je zaplacené nemocenské pojištění za 270 dní v posledních 2 letech a z toho 180 zaplacených dní musí být v období jednoho roku před začátkem pobírání PPM.

TIP: Zjistěte pomocí online kalkulačky, kolik je potřeba platit na nemocenském pro získání PPM.

Rodičovská

Rodičovská dovolená následuje po skončení mateřské dovolené a týká se opět jen zaměstnankyň. Ze zákona může trvat až 3 roky, ale po dohodě se zaměstnavatelem ji lze zkrátit.

Rodičovský příspěvek je pak dávka od státu, která se vyplácí na nejmladší dítě. Jedná se o částku 300 000 Kč na jedno dítě nebo 450 000 Kč v případě dvojčat (a vícerčat). Tuto částku dostane jak zaměstnankyně, tak i podnikatelka. Nejběžnější je rozdělit si vyplácení dávky do 3 let, ale není problém ji vyčerpat dříve, případně měnit vyplácenou výši každý kvartál.

Jak je to s podnikáním na mateřské a rodičovské pro zaměstnankyně a pro OSVČ?

Slyšeli jste, že žena na mateřské nemůže podnikat? Není to tak úplně pravda. Akorát se liší podnikání při zaměstnání od toho na hlavní činnost.

Podnikání při zaměstnání

V případě, že máte zaměstnavatele a chcete si s dítětem přilepšit poskytováním produktů a služeb na volné noze, prakticky vám nic nebrání. Pouze si u zaměstnavatele ověřte, jestli k tomu nepotřebujete jeho souhlas. To se týká zejména podnikání ve stejném oboru, ve kterém jste zaměstnaná.

Podnikání jako hlavní činnost

Pokud jako podnikatelka pobíráte PPM, osobně podnikat po tuto dobu nemůžete. Přerušení ale není potřeba, je totiž možné chod podnikání zajistit zaměstnanci, externími pracovníky nebo spolupracující osobou. Při pobírání rodičovského příspěvku už však můžete opět podnikat bez omezení.

Jak začít podnikat

I v případě, že s chcete začít s podnikáním na vedlejší činnost, je k tomu potřeba oprávnění – tedy živnostenský list (to se ovšem netýká například podnikání podle autorského zákona). Živnosťákem to ovšem nekončí, ještě se musíte nahlásit finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení. To za vás může po domluvě udělat i živnostenský úřad a ušetřit vám tak poměrně dost obíhaček.

Formality máte hotové. Teď nastává další, a pravděpodobně i náročnější, krok, a to je získávání zákazníků a klientů, pokud je ještě nemáte. Přečtěte si 10 tipů, jak získat první zakázky na volné noze a usnadněte si podnikatelské začátky co možná nejvíce.

Jak je to s placením sociálního a zdravotního pojištění?

Během mateřské dovolené a při pobírání rodičovského příspěvku je podnikání bráno vždy jako vedlejší samostatně výdělečná činnost. Z toho plynou výhody při placení sociálního a zdravotního pojištění. To se totiž platí až na základě vašeho zisku. Což také může znamenat, že s menším ziskem nemusíte platit nic.

Zálohy na sociální a zdravotní v prvním roce nemusíte platit vůbec, pokud bude potřeba něco doplácet, dozvíte se to po konci roku na základě skutečných příjmů po podání daňového přiznání a přehledů zdravotního a sociálního pojištění. Z toho se vám pak vypočítají i zálohy na následující rok. Ty můžou být i pro další rok buď nulové, nebo třeba jen v řádu stokorun. Kdybyste si poté v podnikání pohoršili, dostanete přeplatek ze záloh zpět.

TIP: Pokud je to možné, rozložte si pobírání rodičovského příspěvku do 4 let. Čím déle ho budete pobírat, tím déle budete moct mít podnikání jako vedlejší činnost a využít všech výhod s tím spojených.

Co když se jedná jen o malý přivýdělek?

Jen občas něco prodáte nebo poskytnete malou službičku?  Pokud se jedná o soustavnou činnost, a ne příležitostné a neopakované příjmy, jedná se o podnikání se všemi jeho povinnostmi. Výše výdělku tady roli nehraje. Živnostenské oprávnění je tedy potřeba i v tomto případě.

Také nezapomeňte, že i vás se týká každoroční podávání daňového přiznání a přehledů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení i uchovávání všech vydaných faktur.