Návod pro OSVČ: Jak podat daňové přiznání v roce 2024?

Čas podání daňového přiznání za rok 2023 se pomalu blíží. Jak ho vyplnit na první dobrou, na jaké slevy máte nárok a co se během letoška mění?

Co je to daňové přiznání a kdo ho musí podávat?

Daňové přiznání (DP) je výkaz podáváný finančnímu úřadu, ve kterém daňoví poplatníci uvádí zdanitelné příjmy za uplynulý rok, stejně jako uplatněné slevy a odečitatelné položky. Částka se odvádí do státního rozpočtu bez toho, abyste mohli ovlivnit, na co se peníze dále použijí.

DP podávají všichni zaměstnanci, živnostníci podnikající na hlavní poměr, stejně jako zaměstnanci, studenti, penzisté nebo rodiče na mateřské či rodičovské dovolené, kteří si přivydělávali brigádně nebo jako OSVČ.

TIP: Přečtěte si, kdy je lepší své daně svěřit do rukou daňového poradce.

V jakém případě OSVČ daňové přiznání podávat nemusí?

Povinnost podávat daňové přiznání nemají ty OSVČ, které byly po celý rok přihlášené k paušální dani a neměly příjmy z jiných činností. Jedinou výjimkou, kdy OSVČ neuplatňující paušální daň nemusí DP podívat, je v případě, že jejich roční příjmy za 2023 nepřesáhly 50 000 Kč a zároveň nevykazují daňovou ztrátu. U vedlejší činnosti je rozhodná částka 20 000 Kč.

Kam a do kdy daňové přiznání podat?

Doba papírová už pomalu opouští i státní sektor a jedinou možností, jak mohou OSVČ podat DP, je elektronicky (pro OSVČ je povinné vlastnit datovou schránku a pro vlastníky datové schránky pak platí povinnost zasílat DP online). Termín podání daňového přiznání za rok 2023 je do 2. 5. 2024, v případě, že využíváte k podání služby daňového poradce, termín se prodlužuje až do 1. 7. 2024.

Jak podat daňové přiznání online?

V případě, že vyplňujete daňové přiznání přes portál Moje daně, který funguje i jako průvodce a hlídač správného vyplnění, můžete ho odeslat přímo z portálu, kde se lze přihlásit do datové schránky. Formulář se odešle bez mezikroku v podobě stahování do počítače a nahrávání do schránky.

Pokud máte formulář vyplněný jinde, uložte ho v souboru XML a pošlete ho ze své datové schránky na příslušný finanční úřad (pozor u větších měst, ať vyberete správné pracoviště) tak, že zadáte nejprve příjemce zprávy, vyplníte předmět (DPFO23) a nezapomenete přiložit soubor. Po odeslání zprávy ještě doporučujeme v „dalších možnostech“ uložit doručenku.

Kolik činí daň z příjmů a jak se u OSVČ počítá základ daně?

Základní sazba daně z příjmu fyzických osob, tedy i OSVČ včetně freelancerů, je 15 % . Samotná daň se pak vypočítává ze základu daně. Do něho patří veškeré vaše příjmy z podnikání (případně ze zaměstnání, pokud podnikáte při zaměstnání) i další příjmy – například z pronájmu, kapitálové příjmy (podíly na zisku, úroky nebo licenční poplatky…) i ostatní příjmy, které do těchto kategorií nespadají. V případě, že máte daňový základ vyšší než čtyřnásobek průměrné roční mzdy (pro 2023 je to 1 935 552 Kč) daníte zvýšenou sazbou 23 %.

Základ daně určíte tak, že sečtete veškeré příjmy a následně odečtete výdaje a odečitatelné položky. Nejčastěji se freelancerům vyplatí uplatňovat metodu paušálních výdajů stanovených procentem z příjmů, který pro naprostou většinu volných živností činí 60 %. Maximální částka takto uplatněných výdajů je 1 200 000 Kč.

Pokud jsou vaše reálné náklady vyšší, zvolte však variantu dokládání reálných výdajů, ať na daních neplatíte víc, než musíte.

Slevy na daních a odečitatelné položky za rok 2023

Při vyplňování DP nezapomeňte využít slev a odečitatelných položek, se kterými lze snížit daňový základ a tím i samotnou daň.

Jaký je mezi těmito pojmy rozdíl? Sleva na dani sníží výši již vypočtené daně z příjmů, odečitatelná položka snižuje základ daně (výše příjmů po odečtení nákladů). Slevy můžete uplatnit i v případě, že jste splnili podmínky jen po část roku – sleva se pak počítá poměrně podle počtu měsíců.

Seznam slev na dani, které můžete uplatnit pro rok 2023:

 • Základní daňová sleva na poplatníka: Slevu na poplatníka (30 840 Kč pro rok 2023) mohou využít všichni OSVČ i v případě, že podnikali pouze část roku. K uplatnění slevy není potřeba nic dokládat.
 • Sleva na manžela/manželku nebo registrovaného partnera/partnerku: Ti, kteří žijí v manželství nebo registrovaném svazku v jedné domácnosti mají nárok na slevu 24 840 Kč, pokud celkové příjmy druha/družky nepřesáhly 68 000 Kč. Co vše se do příjmů (ne)počítá? Patří sem nemocenská či mateřská, naopak rodičovský příspěvek nebo jiné dávky státní sociální podpory se nezapočítávají. Pokud vlastní partner/ka průkaz ZTP/P, lze uplatnit slevu ve výší 49 680 Kč. Příjmy doložíte pomocí podepsaného čestného prohlášení.
 • Sleva na dítě: Jako rodič můžete využít na vyživované dítě do 18 let slevu v následující výši:
  • na první dítě – 15 204 Kč,
  • na druhé dítě – 22 320 Kč,
  • na třetí a další dítě – 27 840 Kč,
  • u dětí se ZTP/P se slevy zdvojnásobují.
  • Nárok na slevu má vždy jen jeden z rodičů. A to pouze pokud měl za rok 2023 vlastní příjmy přesahující šestinásobek minimální mzdy (103 800 Kč). Příjmy však nesmí být pouze z pronájmu nebo z kapitálového majetku.
  • Sleva na dítě je specifická tím, že základ daně nejen může snížit na nulu, ale funguje i jako daňový bonus, který vám při splnění podmínek stát vyplatí. Pro uplatnění této slevy jen musíte doložit čestné prohlášení, že druhý rodič slevu neuplatňuje.
  • Slevu lze uplatnit na dítě od 18 do 26 let v případě, že prezenčně studuje nebo je dlouhodobě nemocné. U studentů je potřeba doložit potvrzení o denním studiu.
 • Sleva na studenta: Studenti mohou letos naposled uplatnit slevu 4 020 Kč. Ta platí do 26 let (u doktorského studia je hranice 28 let). Potřeba je pouze doložit potvrzení o denním studiu.
 • Školkovné: Pokud máte dítě ve školce, můžete uplatnit slevu na dani až do výše minimální mzdy (17 300 Kč). Potřebujete pouze doložit potvrzení z předškolního zařízení, kde je uvedená i celková výše nákladů za umístění.
 • Sleva pro invalidy: Jako invalida I. a II. stupně máte nárok na slevu na dani ve výši 2 520 Kč, při invaliditě III. stupně pak na 5 040 Kč.
 • Sleva pro ZTP/P: Pokud jste držitelem průkazu ZTP/P a doložíte do kopií průkazu nebo rozhodnutím úřadu práce, můžete uplatnit slevu ve výši 16 140 Kč.

Odečitatelné položky:

 • Dary: Pokud hodnota součtu všech darů na dobročinné účely přesáhne 2 % základu daně nebo bude mít minimální hodnotu 1 000 Kč, můžete si ji odečíst ze základu daně. Sem patří i darování krve (pouze bezúplatné), kterým snížíte daňový základ za každý odběr o 3 000 Kč. Celková částka, kterou lze pomocí darů odečíst, tvoří maximálně 30 % ze základu daně.
 • Úroky z úvěru na bydlení: Pokud jste si vzali úvěr na dům či byt ve kterém bydlíte (případně v něm bydlí vaši blízcí) a řádně ho splácíte, můžete si odečíst částku z daňového základu. Od 1. 1. 2021 lze odečíst maximálně 150 000 Kč (pro úvěry sjednané dříve platí částka 300 000 Kč). K DP potřebujete doložit kopii smlouvy o úvěru.
 • Platby na penzijní připojištění a životní pojištění: Myslíte během podnikání na svůj důchod? Stát na vás myslí taky. Penzijním připojištěním si můžete daňový základ snížit až o 24 000 Kč, stejná částka platí pro životní pojištění. Konkrétní částka se pak odvíjí podle vašich zaslaných plateb. U penzijka lze základ daně snižovat jen u měsíčních plateb vyšších než 1 000 Kč (pozor, ne včetně, od 1. 7. 2024 se započítávají až částky převyšující 1 700 Kč). Pro uplatnění potřebujete doložit kopii smlouvy a doklad o provedených platbách.
 • Zkoušky ověřující další vzdělávání: Letos ještě naposled můžete odečíst ze základu daně až 10 000 Kč z ceny daných zkoušek. Podmínkou je, aby zkouška byla hodnocena podle standardů Národní soustavy kvalifikací. K DP pak nezapomeňte přiložit potvrzení o uhrazení a absolvování zkoušky.
 • Členské příspěvky odborové organizaci: Rok 2023 je také posledním rokem, kdy si budete moct odečíst až 3 000 Kč (zároveň však ve výši max. 1,5 % ze zdanitelných příjmů) za zaplacené členské příspěvky v odborových organizacích.

Co se změní v roce 2024?

Od 1. 1. 2024 už sleva na manžela či manželku půjde uplatnit jen v případě, že pečují o děti do 3 let věku. Ruší se také slevy na studenta, školkovné i odpočty za příspěvky odborům a za další vzdělávání při zvyšování kvalifikace.

Nově bude možné ze základu daně odečítat pojištění dlouhodobé péče a dlouhodobé investiční produkty se souhrnným limitem 48 000 Kč za všechny produkty dohromady (včetně penzijního připojištění a životního pojištění).

Nezapomeňte podat přehled na pojišťovnu a ČSSZ

Jestliže nejste přihlášení k paušální dani, musíte kromě DP ještě podat přehled o příjmech a výdajích na své pojišťovně a na České správě sociálního zabezpečení.

Lhůta na podání přehledu za rok 2023 je na ČSSZ do 2. 5. 2024 v případě, že jste DP podali ve lhůtě 3 měsíců od uplynutí zdaňovacího období. Pokud jste DP odevzdali po 1. 4. 2024, je lhůta podání přehledu prodloužená do 3. 6. 2024. Pro podání můžete využít online formulář přímo na stránkách ČSSZ.

Na pojišťovně musíte podat přehled do jednoho měsíce ode dne, ve kterém jste měli podat daňové přiznání, tedy do 2. 5. 2024. I na pojišťovnách najdete online formulář k přímému poslání.

Pokud vám to i s návodem přijde jako náročný proces, nebojte se oslovit daňového poradce, který vám ušetří čas a mnohdy i nějaké ty nervy.