Dáváte freelancerům pravidelný feedback? Proč se zpětná vazba vyplatí a jak na ni

Zatímco zaměstnanci dostávají zpětnou vazbu poměrně pravidelně (nebo by ideálně měli), na freelancery se v tomto ohledu trochu zapomíná. Proč je dobré na volnonožce také nezapomínat a jak s nimi feedback komunikovat?

Výhody dobré zpětné vazby

Z kvalitní zpětné vazby může benefitovat jak freelancer, tak i vy jako klient. Zpětná vazba umožňuje freelancerovi lépe pochopit vaše potřeby a očekávání a výslednou práci tomu lépe přizpůsobit. Stejně tak může feedback eliminovat nedostatky a problémy v raných fázích projektu. Tím předejdete pozdějším úpravám či přepracování, což šetří čas i náklady. V neposlední řadě je to efektivní způsob pro zlepšení vzájemné komunikace. Feedback pomáhá přesněji definovat požadavky a očekávání, čímž minimalizujete nedorozumění a nejasnosti.

Nezapomínejte, že freelancer není váš zaměstnanec

Než se budeme bavit o způsobu podávání zpětné vazby, vyplatí se zopakovat, že freelancer není váš zaměstnanec a nefunguje tam dynamika nadřízený-podřízený. Někdy, zejména v začátcích, je však potřeba spolupráci trochu ladit, než se navzájem pochopíte a vše si sedne. Poskytování zpětné vazby by však vždy mělo být především o respektu a konstruktivním přístupu.

TIP: Zjistěte také, jak navázat úspěšnou spolupráci s freelancerem.

Výstup může být jen tak dobrý, jak dobré je zadání

Je tu ještě jeden bod, který je dobré projít, než se dáte do feedbacku – zamyslete se nad tím, jestli jste pro dobrý výstup udělali maximum. Poskytli jste dostatečně podrobné zadání i dostatek času na vypracování? Seznámili jste freelancera s případnými problémy na projektu? Pokud máte pocit, že z vaší strany k pochybení nedošlo, pak pokračujte k feedbacku.

TIP: Připravte freelancerům brief, podle kterého je radost pracovat.

Jak tedy na správnou zpětnou vazbu?

Domluvte si čas

Zpětná vazba může chvilku zabrat, je proto důležité, aby obě strany měly dostatek času a mohly se jí plně věnovat. Ideálně rovnou nastavte nějakou pravidelnost, která vyhovuje oběma stranám. Kdybyste například poskytovali feedback moc často, mohlo by to působit příliš hnidopišsky nebo agresivně, což není úplně vhodná cesta k nastavení úspěšné spolupráce.

Zpětnou vazbu podávejte průběžně

Projekt je dokončený a máte pocit, že je ideální čas vypíchnout všechny jeho nedostatky? Konec projektu je fajn na zpětnou vazbu, o tom žádná, pokud ale vidíte už v průběhu, že spolupráce nesměřuje tam, kam jste zamýšleli, ozvěte se včas. Zpětná vazba v tomto případě šetří freelancerův čas i váš rozpočet. Čím dřív se problém podchytí, tím lépe.

Volte vhodný komunikační kanál

Zpětnou vazbu můžete poskytovat prostřednictvím e-mailu, callu, telefonního hovoru i osobně. Vždy se domluvte na tom, co je pro vás oboustranně nejefektivnější.

Řešte to soukromě

I v případě poskytování zpětné vazby platí to, že kritizovat se má v soukromí a chválit veřejně. Veřejné vytýkání chyb se pravděpodobně nesetká s nadšením, natož ochotou s nimi něco dělat.

Buďte konkrétní

Zpětná vazba by měla být konkrétní a konstruktivní. Zaměřte se na specifické body, které je možné zlepšit, a nabídněte návrhy, jak toho dosáhnout. Vyhněte se obecným a nejednoznačným komentářům. Místo „Práce není dostatečně kvalitní“ řekněte „V části X je třeba upravit formátování a chybí odzdrojování.“

Ale pořád mějte na paměti, že i když se vám něco nezdá, neznamená to, že je to nutně špatně. Freelancera jste si najali jako odborníka v daném oboru, takže ho nechte se k problému vyjádřit z jeho pohledu. Vyplatí se mít otevřenou mysl a nad těmito poznámkami se zamyslet.

Vynechte sendvič

Sendvičová metoda je při sdělování negativ poměrně oblíbená. Funguje tak, že negativní zpětnou vazbu vložíte mezi dvě pozitivní. Sice to obrousí hrany negativního sdělení, ale také může nastat to, že si z toho dotyčný nic neodnese. Nebo naopak docílíte toho, že u pozitivní zpětné vazby vyvoláte spíš podezření z neupřímnosti.

Nechte druhé straně prostor na reakci

Feedback by neměl vypadat tak, že si freelancera pozvete na kobereček, kde vysypete vše, co jste měli na srdci. Součástí úspěšné zpětné vazby je vždy diskuze, kdy se k dané situaci freelancer může vyjádřit.

Feedback neznamená jen kritiku

Pravidelné feedbackové okénko neznamená jen vypichování negativ. Do zpětné vazby patří i probírání přínosů spolupráce. Takže si čas na feedback udělejte i tehdy, pokud zrovna žádná negativa k probrání nemáte. Pozitivní zpětná vazba je stejně důležitá.

Zeptejte se na feedback i vy

Chcete ještě pohodovější spolupráci? Zeptejte se na feedback také. Řada freelancerů je zvyklá na poněkud vágní zadání a faktury placené po splatnosti, to ale neznamená, že je to v pořádku. Oboustranná zpětná vazba může vést ke větší vzájemné důvěře a spokojenější a plodnější spolupráci. A také ke včasněji odevzdané práci. Přeci jen jde práce od ruky lépe, když je s klientem dobrá domluva. Jako bonus vám pak nezaujatý pohled zvenčí může odhalit problémy, kterých si interně nevšimnete.

Co když zpětná vazba nikam nevede?

Stejně jako klient, tak i freelancer je jen člověk se všemi klady i chybami. Někdy se stane, že najatý volnonožec vám nesedí, a pokud ani přes opakovanou zpětnou vazbu nepřišla náprava, máte tu výhodu, že nemusíte řešit výpovědní lhůtu a můžete spolupráci rozvázat hned. Vždy ale řekněte své důvody a nenechte ji vyšumět do ztracena.