Jak na spolupráci s freelancerem? Neriskujte švarcsystém

Najímání freelancerů má pro zaměstnavatele spoustu výhod včetně úspory peněz. Jenže jak s OSVČ spolupracovat tak, abyste se neutopili ve vodách švarcsystému?

Zaměstnanecké úvazky s sebou nesou nemalou administrativní i finanční zátěž. Někdy se proto vyplatí práci outsourcovat ven na freelancery, které nemusíte zaměstnávat. Problém nastává až tehdy, když si z externího odborníka vytvoříte „zaměstnance“. Pojďme se tedy pobavit o švarcsystému, abyste se nemuseli obávat kontroly a až několikamilionové pokuty.

Co je to švarcsystém?

Název švarcsystém popisuje vztah mezi zaměstnavatelem a OSVČ, kdy má zaměstnanec nad OSVČ takovou míru práv a kontroly, jakou má vůči svým zaměstnancům. Jedná se o nelegální způsob práce mimo pracovněprávní vztah (tedy bez uzavřené pracovní smlouvy, DPP nebo DPČ). Motivace k tomuto způsobu práce je poměrně přímočará – a to vyhnout se povinnostem, které jako zaměstnavatel musíte z hlediska zákona plnit, a samozřejmě také snaha ušetřit na odvodech.

Název švarcsystém pochází od „zakladatele“ této formy zaměstnání, Miroslava Švarce, který na tento způsob vyhýbání se povinným platbám za zaměstnance přišel v divokých devadesátkách. Způsob se rychle uchytil, protože výhody v něm nachází obě strany. Pro zaměstnavatele jsou to úspory na odvodech a možnost ukončit pracovní poměr okamžitě, pro zaměstnance pak momentální vyšší výdělky, protože zaměstnavatel často k odměně přihodí i část uspořených peněz z odvodů.

Nejvíce bitý je na tom tedy stát, kterému do kasy nechodí tolik peněz, kolik by mělo. A pak samozřejmě i samotný zaměstnanec, který nenajde při konfliktech oporu v zákoníku práce. Nemá nárok na odstupné, na obědovou pauzu ani na dovolenou.

Hlavní znaky švarcsystému jsou následující:

  • Práce vykonávaná ve vztahu podřízenosti a nadřízenosti.
  • Pravidelné odměny ve stejné výši.
  • Pracovní doba stanovená zaměstnavatelem.
  • Práce v prostorách zaměstnavatele a používání jeho pracovních nástrojů bez smlouvy o pronájmu.
  • Vystupování jménem zaměstnavatele.
  • Fakturace pouze pro jednoho zaměstnavatele (mnohdy se pojí se zákazem výkonu pro další klienty).

Jaká jsou rizika švarcsystému?

Jak už to u nelegálních záležitostí bývá, za švarcsystém hrozí poměrně nezanedbatelné postihy. Pro zaměstnavatele je to třeba hrozba doměření odvodů ze strany příslušných orgánů (včetně penále za pozdní zaplacení) nebo pokuta od inspektorátu práce v minimální výši 50 000 Kč a s maximální hranicí 10 milionů Kč pro právnickou osobu a až 5 milionů Kč pro fyzickou osobu. Jako fyzické osobě, která vykonává závislou činnost na živnostenské oprávnění, vám pak hrozí pokuta ve výši až 100 000 Kč.

Kdy se firmě vyplatí spolupráce s freelancerem?

Samozřejmě není nutné mít pro všechny pozice zaměstnance na HPP, spolupráce s freelancerem se vám vyplatí v mnoha ohledech. A to například když potřebujete vykrýt projekty, pro které by se vám nevyplatilo zaměstnat pracovníka na HPP, nebo třeba když potřebujete využít specializované know-how.

Často firmy najímají účetní na volné noze, konzultanty, marketingové pracovníky, jako jsou grafici, copywriteři, SEO specialisté a další. Freelancery nejen z těchto oborů najdete také v našem katalogu na freelance.cz.

Takovou spoluprací můžete ušetřit nemalé peníze na sociálním a zdravotním pojištění, stejně jako na nemocenském pojištění nebo proplácení dovolených. Také není potřeba hledat náhradní práci v momentě, kdy je projekt dokončený a pracovníka na něj dále nepotřebujete. Najatý freelancer pracuje pro více klientů a dokončený projekt nepředstavuje problém, ale kapacity pro nové klienty.

TIP: Přečtěte si také, proč se vám spolupráce s freelancerem vyplatí.

Jak na legální spolupráci s OSVČ?

Jak tedy na spolupráci s freelancerem, abyste nedostali pokutu? Vždy je potřeba, aby se nejednalo o závislou práci. Práce také nesmí vykazovat znaky švarcsystému, které jsme si vyjmenovali na začátku článku. Tedy že nebudete brát freelancera jako svého podřízeného, nebudete mu bránit pracovat pro další klienty, nebudete vyplácet každý měsíc fixní odměnu a tak dále. Pokud dodržíte tyto body, kontroly se bát nemusíte.

Ale i k najímání freelancerů je potřeba přistupovat zodpovědně. Proto vždy potvrďte spolupráci smluvně. Taková smlouva nemusí být vytištěná a podepsaná ručně, i oboustranně odsouhlasený e-mail s náležitostmi tuto funkci splní. Doporučujeme přečíst si, co by taková smlouva měla obsahovat.

TIP: Chcete navázat oboustranně spokojenou spolupráci? Přečtěte si naše tipy, jak takovou spolupráci zodpovědně navázat.

Jak se švarcsystému vyhnout jako podnikatel

I když OSVČ nehrozí tak ohromné pokuty jako zaměstnavateli, stejně je lepší neriskovat žádnou pokutu. Proto vykonávejte práci vždy pro vícero odběratelů, to je taková základní jistota. Každou spolupráci mějte smluvně ošetřenou, v ideálním případě není předmětem smlouvy samotná práce, ale spíše její výsledek. Při případné kontrole je potřeba smlouvu doložit.

Jako OSVČ také nejste začlenění do organizační struktury odběratele a nefigurujete v podřízené pozici zaměstnance. Docházku vám tudíž nehlídá klient, ale svou činnost si evidujete samostatně a fakturujete podle skutečně odvedené práce.