Jak začít podnikat: Průvodce krok za krokem

Chystáte se přejít na volnou nohu a nevíte, co za zařizování vás čeká? Připravili jsme pro vás souhrnný článek, který vás provede založením živnosti od A do Ž.

Zamyslete se nad podnikatelským záměrem

Ještě, než začnete zařizovat formality, dejte si práci s tím, abyste se na celé podnikání podívali trochu z nadhledu. Samotný nápad je sice dobrý start, ale rozhodně to chce trochu více plánování. Funkční podnikatelský záměr obsahuje popis služby nebo produktu, popis vašich zákazníků, stejně jako analýzu konkurence nebo cenotvorbu. Nezapomínejte ani na marketingovou strategii, díky které se o vás potenciální zákazníci dozví a pověnujte se i případným rizikům a plánování financí.

Jak založit živnost

Stručně o typech živností

Živnosti se dělí na dva základní typy. A to na živnosti ohlašovací a na živnosti koncesované. Ohlašovací se dále dělí na volné živnosti, které jsou nejrozšířenější a potřebujete u nich pouze ohlásit podnikání na příslušném úřadě, a na řemeslné a vázané, ke kterém potřebujete dokázat odbornou způsobilost. Koncesované živnosti navíc vyžadují odbornou způsobilost a podléhají regulaci státu. V tomto článku se budeme věnovat především volným živnostem, do kterých spadá většina freelancerů.

Podmínky pro založení živnosti

Abyste mohli začít podnikat, potřebujete splnit všeobecné podmínky jako dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost (ne vždy je škraloup v trestním rejstříku překážkou, vždy ale závisí na individuálním případu). A samozřejmě si také potřebujete založit živnostenské oprávnění (kterému se dříve říkalo živnostenský list). To získáte na živnostenském úřadě v místě svého bydliště. S sebou nezapomeňte přinést:

Do 5 dnů od ohlášení živnosti bude hotový výpis ze živnostenského rejstříku a bude vám přiděleno osmimístné identifikační číslo, které znáte pod zkratkou IČ nebo IČO.

TIP: Při ohlášení živnosti si můžete vybrat neomezený počet volných živností bez nutnosti cokoli platit (vyjma správního poplatku 1 000 Kč). Za pozdější doplnění další volné živnosti (bez ohledu na počet) budete platit 500 Kč.

Založení živnosti online

Živnostenské oprávnění lze založit také online. A to tak, že vyplněný jednotný registrační formulář doručíte živnostenskému úřadu na elektronickou podatelnu (je potřeba elektronický podpis) nebo do datové schránky živnostenského úřadu. Správní poplatek zaplatíte buď bankovním převodem nebo poštovní poukázkou.

Kdy lze podnikat i bez živnosti

Jako u všeho, i u živností existují výjimky, které k provozování činnosti nepotřebují živnostenské oprávnění. Jedná se o zemědělskou výrobu, lesní a vodní hospodářství a činnost autorů. Oprávnění nepotřebují ani spisovatelé, herci a hudebníci, stejně jako osoby podnikající podle zvláštních předpisů, ke kterým je potřeba složení státní zkoušky. Sem patří například daňoví poradci, advokáti, soudní exekutoři, tlumočníci a další. Ale ani tato výjimka vás nezbaví povinnosti registrovat se na živnostenském úřadě.

Jak začít podnikat před dovršením plnoletosti

Živnostenský zákon naštěstí pamatuje i na podnikavé studenty, kteří ještě nedovršili 18 let. Pokud je vám více než 16, můžete živnost provozovat prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědného zástupce ustanovuje zájemci o podnikání jeho zákonný zástupce (nejčastěji rodič), a to vždy se souhlasem soudu. Soud musí odsouhlasit jak odpovědného zástupce, tak i typ živnosti.

Jak se přihlásit k povinným odvodům

Zatímco dříve jste museli z živnostenského úřadu ještě běžet na OSSZ, zdravotní pojišťovnu a finanční úřad, s jednotným registračním formulářem vám toto běhání odpadá. Jeho vyplněním se totiž zároveň přihlašujete k:

  • dani z příjmu,
  • platbě důchodového (sociálního) pojištění,
  • platbě zdravotního pojištění.

Pokud jste formulář nevyužili, máte na registraci na OSSZ a na pojišťovně 8 kalendářních dnů, na registraci k dani z příjmu fyzických osob na finančním úřadě pak 15 dnů ode dne vykonávání činnosti.

Jaká je výše záloh pro OSVČ

V prvním roce podnikání platíte vždy minimální zálohy. Ty se mění každý rok a počítají se takto:

  • Pro důchodové (sociální) pojištění je minimální záloha 29,2 % z jedné čtvrtiny průměrné hrubé mzdy (pro rok 2022 je to 2 841 Kč).
  • U zdravotního pojištění tvoří zálohy 13,5 % z poloviny průměrné hrubé mzdy (pro rok 2022 je to 2 627 Kč).

Kdy se zálohy neplatí

Pokud podnikáte na vedlejší činnost při zaměstnání, platí za vás sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatel. Stejně tak se placení záloh netýká podnikajících studentů do 26 let věku (u doktorského studia je hranice 28 let), a řešit je nemusíte ani při podnikání na mateřské a rodičovské dovolené, jako důchodce, nebo když máte přiznaný plný či částečný invalidní důchod. Zálohy také nebudete platit, když se přihlásíte k paušální dani.

Paušální daň

Paušální daň je souhrnná měsíční platba, kterou můžete využít jako OSVČ s příjmy do 1 milionu Kč (není možné ji využít jako plátce DPH). Vyhnete se tak několika měsíčním platbám za zálohy i podávání přehledů a daňového přiznání. Celková částka pro rok 2022 činí 5 994 Kč a je tedy o 100 Kč vyšší než zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Jestli se vám vyplatí, zjistíte z různých kalkulaček, které jsou na internetu dostupné zdarma.

Musím se registrovat k DPH?

K DPH se musíte registrovat s ročním obratem nad 1 milion Kč, můžete se ale zaregistrovat i dobrovolně. Záleží na zvážení všech pro a proti tohoto kroku.

Identifikovaná osoba

Pokud nejste plátce DPH, ale budete své služby nebo produkty poskytovat do zahraničí, případně je budete ze zahraničí přijímat, jste ze zákona povinni stát se identifikovanou osobou. Týká se vás to i například v případě, že plánujete zadávat reklamu na Facebooku nebo Googlu a podobně.

Na rozdíl od plátce DPH podáváte daňové přiznání jen tehdy, když vám vznikne daňová povinnost. Takže pokud budete například jednorázově fakturovat do zahraničí, stačí vám podat přiznání a souhrnné hlášení pouze v následujícím měsíci od vystavení faktury. Jako IO nemáte na rozdíl od plátce DPH nárok na odpočet DPH.

Jak je to s placením nemocenské?

Placení nemocenského pojištění není součástí zdravotního pojištění a jeho placení je čistě dobrovolné. Pokud se rozhodnete pro jeho placení, budete prvních 14 dní nemoci odkázáni na svoje úspory, nemocenskou dostanete až od 15. dne, ale jen pokud splníte zákonné podmínky. Nemocenské pojištění je potřeba platit minimálně 3 měsíce před tím, než vám vznikla pracovní neschopnost. Veškeré informace k nemocenskému pojištění najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Účetnictví a daně

Jako OSVČ máte povinnost buď vést daňovou evidenci, u které je potřeba schovávat všechny doklady, přihlásit se k paušální dani, u které evidujete své příjmy a měsíčně odvádíte jednu platbu jako zálohu na daň, důchodové i zdravotní pojištění, nebo uplatnit výdaje procentem z příjmů. Nejčastěji se uplatňuje 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání. Maximální výše uplatněných výdajů je však 1 200 000 Kč.

Vybrat si můžete na základě toho, co je pro vás výhodnější. Paušální daň láká na to, že daňové přiznání vůbec nemusíte podávat, každopádně začínající freelancer těžko odhadne, jestli se mu vyplatí. Výdajový paušál má nespornou výhodu v tom, že výrazně snižuje množství administrativy a daňové přiznání si tak zvládnete vyplnit i sami. Pokud ale reálné výdaje tento paušál přesahují, dejte přednost raději dokládání reálných výdajů.

V každém případě se vyplatí mít v účetnictví přehled. K tomu vám dopomůžou fakturační programy jako je například Fakturoid nebo iDoklad, které mají i neplacenou základní verzi.

Daňové přiznání

Každoročně budete podávat daňové přiznání z příjmů fyzických osob. To se týká každého, jehož roční příjmy z podnikání přesáhly 15 000 Kč, a to i v případě, že jste ve ztrátě. Osvobození od podání DP jsou ty OSVČ, které jsou přihlášené k paušální dani.

Daň z příjmu činí 15 % ze základu daně, což jsou vaše příjmy po odečtení výdajů a nezdanitelných položek. Z této částky se pak ještě odečítají daňové slevy a zvýhodnění.

Datová schránka

Komunikaci s úřady vám výrazně usnadní datová schránka. Nemusíte tak podávat daňové přiznání osobně, ale stačí ho elektronicky zaslat na příslušnou adresu přes datovou schránku. To samé platí pro podání přehledů pro pojišťovnu a OSSZ. Od ledna 2023 navíc pro živnostníky a OSVČ platí povinnost mít datovou schránku založenou. Do teď bylo potřeba pro založení zajít na kontaktní místo Czech POINTu, od 1. ledna do 31. března vznikne všem podnikajícím osobám schránka automaticky a přístupové údaje obdrží poštou.

Musím mít jako OSVČ podnikatelský účet?

Další otázkou, kterou začínající podnikatelé řeší, je to, jestli je potřeba samostatný podnikatelský účet. Podnikající fyzické osoby nemají ze zákona žádnou povinnost mít oddělený bankovní účet pro příjmy z podnikání. Na druhou stranu je lepší si ho zařídit, abyste měli v platbách lepší přehled.

Pozor na podvodníky

Rozmohl se nám tu takový nešvar – a to, že se čerstvým živnostníkům objevují ve schránkách dopisy vybízející k zaplacení zápisu do obchodního rejstříku. U dopisu nechybí ani přiložená složenka s veškerými údaji. Na první pohled vše vypadá věrohodně, ale nenechte se oklamat. Nejste povinni k žádné registraci, za kterou je potřeba platit.

TIP: Pokud máte založení a všechny povinnosti za sebou, přečtěte si praktické tipy, které vám usnadní začátky na volné noze. A také se přihlaste do mini akademie, která je pro podnikatelské nováčky zdarma.