Podnikání v důchodu: Jaká specifika a povinnosti se vás týkají?

Řešíte odchod do důchodu, ale nechcete se vzdát svých příjmů? Naštěstí nemusíte, i v důchodu (ať už starobním, nebo invalidním) můžete nadále podnikat. Jaká specifika se s tímto typem podnikání pojí a jaké povinnosti se vás týkají?

Proč se vyplatí podnikat v důchodu?

Zatímco pro jednoho je dosažení důchodového věku meta, na kterou se těší, pro druhého je představa přemíry volného času spíše děsivá. Dobrá zpráva je, že i v důchodu můžete nadále podnikat, případně si „na stará kolena“ živnost teprve založit.

Kromě pocitu seberealizace vám smysluplná práce přinese také lepší zdraví a v neposlední řadě i značné finanční výhody. A to i bez rizika výpadku příjmu, který může nastat, když se na volnou nohu postavíte bez výhody pravidelně vypláceného důchodu.

Pokud se navíc rozhodnete využívat coworkingová centra, dostanete se mezi podobně smýšlející lidi a nebudete čelit samotě, která je strašákem většiny lidí důchodového věku.

Nesmíme zapomenout ještě jednu, byť spíš symbolickou, výhodu, při které se vám každých 360 kalendářních dní zvyšuje výpočtový základ důchodu o 0,4 %.

V jakém oboru podnikat v důchodu?

Nemáte podnikatelský plán? Seberealizovat se můžete v oboru, ve kterém jste doteď pracovali, ale není žádnou výjimkou, začít podnikat v úplně jiném odvětví a splnit si dávný sen.

Výhodou pokračování v oboru je to, že za dobu své kariéry jste zvládli nasbírat kontakty a nemusíte tudíž začínat se sháněním zakázek úplně od nuly. Pokud měníte obor, zaměřte se na to, co už umíte a využijte to pro zlepšení své finanční situace. Případně si nejprve najděte rekvalifikační kurz, který vám v začátcích pomůže s orientací ve zvoleném odvětví.

TIP: Nezapomeňte se také registrovat na portále freelance.cz, který vám pomůže odstartovat úspěšnou spolupráci s řadou klientů.

Jak začít podnikat v důchodu?

Pokud se rozhodnete pro založení živnosti, je potřeba zajít na živnostenský úřad v místě vašeho bydliště, kde vyplníte jednotný registrační formulář a zaplatíte jednorázový správní poplatek 1 000 Kč. S sebou potřebujete pouze občanský průkaz.

Pokud živnost založíte pomocí jednotného registračního formuláře, nečeká vás žádné další obíhání úřadů. Jeho vyplněním dojde k ohlášení také na finanční úřad, ČSSZ i vaši zdravotní pojišťovnu.

TIP: Podrobněji jsme se založení živnosti věnovali v článku Jak začít podnikat: Průvodce krok za krokem, kde najdete veškeré podstatné informace.

Podnikání v důchodu jako živnost na vedlejší činnost

V případě, že se rozhodnete podnikat v důchodu, bude se vždy jednat o živnost na vedlejší činnost. Zákon hovoří o vedlejší samostatně výdělečné činnosti v případě, že se podnikání týká zaměstnanců, studentů do 26 let, osob, které mají nárok na mateřskou dovolenou nebo rodičovský příspěvek, osob vykonávajících vojenskou službu a také osob pobírajících starobní nebo invalidní důchod.

Jak je to s povinnými platbami?

Protože je podnikání v důchodu považované za vedlejší činnost, máte tu výhodu, že se vás minimálně v prvním roce podnikání netýkají povinné zálohy za sociální a zdravotní pojištění.

Sociální pojištění

Sociální pojištění budete platit jen v případě, že se k jeho platbě sami přihlásíte, případně když váš celkový roční výdělek překročí stanovenou rozhodnou částku pro vedlejší činnost, která pro rok 2023 činí 96 777 Kč (v případě, že jste činnost nevykonávali celoročně, odečte se z této částky za každý měsíc, ve kterém jste ji nevykonávali, 8 065 Kč).

Rozhodná částka se mění každý rok a je dobré si ji pohlídat, protože pokud ji překročíte, byť jen trošku, budete na sociálním pojištění doplácet stejně, jako kdybyste ji překročili výrazně. Jen s tím rozdílem, že to pro vás bude nevýhodné. Pokud tedy budete mít vyšší výdělek, než je rozhodná částka, je dobré si ho propočítat tak, abyste si i po odečtení poplatků za sociální pojištění vydělali více.

Zdravotní pojištění

Zálohy na zdravotní pojištění první rok podnikání vůbec neplatíte, protože je za vás platí stát. Jestli budete zpětně něco doplácet, se dozvíte po prvním roce, když podáte přehled na zdravotní pojišťovnu. Vždy budete platit až na základě dosaženého výdělku, a to bez doplatku do minima.

OSVČ a předčasný důchod

Podnikání během předčasného důchodu s sebou nese určitá omezení. Abyste nepřišli o nárok o předčasný důchod, nesmí váš zisk přesáhnout rozhodnou částku. Pokud byste ji přesáhli, musíte se stát OSVČ na hlavní činnost se všemi jejími povinnostmi.

Faktury, daňové přiznání a další povinnosti

Jako podnikatel musíte za své služby/produkty vystavovat faktury. Můžete na to postaru v Excelových tabulkách, ale určitě stojí za zvážení využití fakturačních nástrojů, jako je například iDoklad nebo Fakturoid, se kterými budete mít v účetnictví lepší přehled. V základní verzi bývají bezplatné, platit je budete až v momentě, kdy budete fakturovat více klientům.

OSVČ podnikající v důchodů musí stejně jako ostatní podnikatelé podávat každoročně daňové přiznání. Daníte pouze čistý zisk, a to sazbou 15 %. Pro výpočet zisku lze uplatnit skutečné výdaje, ale většině freelancerů se vyplatí využívat výdajový paušál, který spočívá v odečtení fixní části (od 30 do 80 %) od reálných ročních příjmů.

Protože je podnikání v důchodu vedlejší činnost, nemůžete uplatňovat paušální daň, kterou lze uplatnit jen při podnikání na hlavní činnost. Můžete ovšem uplatnit daňovou slevu na poplatníka, která je pro rok 2023 ve výši 30 840 Kč.

Po podání daňového přiznání pak ještě musíte podat přehledy o příjmech a výdajích na ČSSZ a na svou zdravotní pojišťovnu.

Jak je to s datovou schránkou?

Od roku 2023 je každá OSVČ povinná mít datovou schránku. K jejímu zřízení dojde automaticky po založení živnosti. Není potřeba se toho nijak bát. Díky datové schránce můžete rychleji a jednodušeji komunikovat s úřady, a to zdarma. Přes datovou schránku snadno podáte daňové přiznání i přehledy pro ČSSZ nebo zdravotní pojišťovnu.